Be part of your club!

Mede-eigenaar worden van KSK Beveren

Sinds de opstart in 2011 kunnen supporters en sympathisanten lid – of mede-eigenaar − worden van de vzw KSK Beveren. Een lidmaatschap kost € 35 per seizoen. Lid worden kan u via overschrijving op de clubrekening (BE51 1236 1039 4562 (BIC: CTBKBEBX) met uw naam, emailadres en 'lidmaatschap vzw KSK Beveren’ als mededeling), tijdens een ledenvergadering (cash), online op deze website of tijdens de thuiswedstrijden (cash).

Hoe wordt een fan-owned club bestuurd? Democratie, transparantie, goed bestuur en inclusiviteit zijn de belangrijkste bestuurlijke pijlers van de vzw KSK Beveren. De vzw-leden worden op een constructieve manier betrokken bij het tot stand komen van de belangrijkste beslissingen in onze voetbalclub. Elke fan heeft een stem. One fan, one vote!

Wat betekent dit concreet?

Iedereen (supporters, bestuursleden, sponsors, …) betaalt zijn of haar lidmaatschap. U kan slechts 1 lidmaatschap verwerven. Wie het lidgeld (€ 35 euro / jaar) betaalt, wordt een mede-eigenaar van onze unieke club.

De vzw-leden kiezen het bestuur. De verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.

Leden kunnen zich kandidaat stellen om bestuurslid te worden.

Tijdens het seizoen worden 4 à 5 ledenvergaderingen georganiseerd waarbij de leden op een transparante manier worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze club. Een belangrijk topic tijdens deze meetings zijn de financiële updates.

Tijdens de vergaderingen bespreken het bestuur en de leden op een constructieve wijze de toekomst van onze club, zowel op korte als op lange termijn.

Als vzw-lid kan u ook stemmen over supportersgerelateerde onderwerpen zoals ticket- en abonnementsprijzen, de prijs van het vzw-lidmaatschap zelf, de shirts, de kleuren en het logo, de clubnaam, de locatie, de veiligheid tijdens onze matchen, ...

Er zijn sportieve updates.

Stemrecht en geen stemplicht.

Ieder vzw-lid krijgt na de vergadering een verslag in zijn of haar mailbox. Indien u dus een vergadering niet kan bijwonen, krijgt u nadien de belangrijkste topics per email (of op aanvraag, per brief) toegestuurd. U kan eveneens een medelid een volmacht geven. Opgelet: Een aanwezig vzw-lid kan slechts 1 volmacht hebben. Dit om het 'one fan, one vote – principe' te beschermen.

Prijzen                                    

Alle hieronder vermelde prijzen werden goedgekeurd door onze vzw-leden.

Lidmaatschappen, abonnementen en peterschappen kunnen aangekocht worden via onze online webshop.

De clubrekening: BE51 1236 1039 4562 (BIC: CTBKBEBX.)

Ticketprijzen

Competitiewedstrijden: Volwassenen: € 7, 12-16 jaar: € 2, -12 jaar: gratis

Oefen- en bekerwedstrijden: Volwassenen: € 2, 12-16 jaar: € 1, -12 jaar: gratis

Prijzen lidmaatschap en abonnement

Abonnement volwassene: € 80, jongeren van 12 tot 16 jaar: € 20, jongeren tot 12 jaar: gratis

Lidmaatschap vzw: € 35

Drankjetons

Tijdens onze thuiswedstrijden werken wij met drankjetons aan € 2,00.

Afhankelijk van de omstandigheden zorgen wij voor eetstanden waarbij verschillende prijzen worden gehanteerd.

Veiligheid                                    

Alle aanwezigen tijdens onze wedstrijden dienen zich te houden aan het RIO (Reglement Inwendige Orde) dat u hier kan nalezen. Ook dit RIO werd goedgekeurd door onze VZW-leden.

De club wil er alles aan doen om de wedstrijden en activiteiten van de club op een veilige manier te laten verlopen en vraagt daarbij nadrukkelijk de hulp van supporters en medewerkers.

We laten echter toe, mits duidelijk omschreven regels en overleg, dat bepaalde sfeeracties voor, tijdens en na wedstrijden moeten kunnen. Daarbij dient op voorhand een aanvraag te gebeuren bij het bestuur (bestuur@eskabee.be). Gebruik van pyrotechnisch materiaal (bengaals vuur, rookpotten, vuurwerk) kan enkel na goedkeuring en op de aangeduide plaats, weg van het publiek.

De veiligheidsmedewerkers hebben steeds het laatste woord. Zij zijn echter ook een aanspreekpunt! Vraag hen om raad wanneer u een probleem of vraag heeft over de veiligheid of andere praktische zaken. Zij zijn in principe herkenbaar door het dragen van een geel-blauwe of oranje armband.